Verze 3.0.1 – Přebarvení a pozadí čtečky

Tato verze přináší hlavně spoustu drobných oprav, které jsme museli vyřešit po minulé velké změně, která přinesla undo, verze a schránku. Zákazníkům s tarifem Triobo Professional tato verze umožňuje měnit podobu veřejné čtečky – měnit barevnost a libovolně upravovat pozadí pod seznamem vydání.

Seznam významnějších novinek:

  • do historie (Undo/Redo) se vkládá změna stylu, formátování textu nebo bloku
  • objekt text s vertikálním zarovnáním na střed/dolů správně respektuje vnitřní okraje a obrysy
  • nový textový rámec má implicitně vnitřní 4px okraj – jako základní obrana proti situacím, kdy jsou některá písma (zejména diakritická znaménka u prvního řádku) ořezána
  • numerické výpočty v libovolném poli pro vkládání hodnoty: například pokud je šířka objektu 300, stačí připsat +40 a hodnota se přepočítá na 340. Používejte operace plus (+), minus (-), krát (*) a děleno (/). Můžete použít i více operátorů, případně závorky, např: 300+2*(90-12) se vyhodnotí jako 456.
  • při vytváření nového stylu se nastaví formátování podle aktuálně vybraného odstavce

Přebarvení čtečky a doplnění vlastního pozadí

Tato verze také podporuje přebarvení čtečky a vytvoření vlastního pozadí pod přehled vydání, které můžete doplnit například reklamou. Tato funkce je přístupná všem zákazníkům s tarifem Triobo Professional. Během několika dnů vám vytvoříme speciální článek, který si budete moci dále sami upravovat.