Verze 1.2.2 – uživatelé projektu, přístupová práva

Pokud jste našimi zákazníky a používáte tarif Triobo Professional, můžete do projektu sami přidávat další uživatele. Tyto funkce má zpřístupněny tzv. projektový administrátor.

Jakmile se domluvíme na tom, kdo bude váš projektový administrátor, uvidí tento uživatel novou ikonu pro správu projektu. Může přidávat další uživatele a nastavovat jim práva. Může například vytvořit účet, se kterým se lze přihlásit jen do Triobo Readeru (tzn. do čtečky na tabletu), nikoli do editoru. Jiný grafik může mít přístup pouze do jedné publikace a to pouze k úpravě článků – nikoli například k publikování vydání.

Publikování pro Triobo Reader

Od této verze jsou data pro Triobo Reader (čtečka pro kontrolní náhled) oddělena od dat pro veřejné čtečky. Můžete tedy i po publikování vydání provádět změny v obsahu a testovat je a teprve až jste s opravami spokojeni je publikovat veřejně.

Jelikož jsme nechtěli, aby všem pod rukama zmizel obsah v Triobo Readeru, je po přechodnou dobu možné vidět i dříve publikovaná vydání – můžete ale narazit na komplikace s jejich odstraněním. V takovém případě nás kontaktuje a my vám starší data pro Triobo Reader odstraníme.