Verze 1.2.3 – přehlednější práce se skupinami a variabilními objekty

“Variabilní objekty jsou peklo!” Že jste si to také říkali? Nechápali jste, v kterém jste zrovna stavu, skupině, přišlo vám vše nepřehledné? Tak teď už ne: práce s variabilními objekty a skupinami je od této verze mnohem pohodlnější.

Vstup do variabilního objektu nebo skupiny se provádí poklepáním. (Tzn. nemusíte skupinu rozdělovat, jako v jiných programech, abyste mohli upravovat objekty uvnitř.) Nově uvidíte u rámu skupiny (var. objektu) štítek s informací a také šipku pro opuštění. Klepnutí mimo objekt nezavře (což byla častá výtka). Kromě šipky opuštění můžete použít i klávesu Esc.

U variabilního objektu vidíte také informaci o tom, v kterém jste stavu, a šipky pro přechod mezi nimi.

Určitě neuškodí si zopakovat, co to vlastně variabilní objekty jsou: jsou to různé stavy původně statického objektu. Můžete je vytvořit z textového rámce, obrazového rámce, ale i z celé skupiny.

Pokud chcete pouze přeblikávající text (jednoduchý banner, tzv. ticker), vytvořte textový rámec a z něj variabilní objekt.

Pro jednoduchou galerii fotek vytvořte variabilní objekt z obrázkového rámce.

A pokud například obrázky mají mít i popisky, vytvořte nejdříve skupinu obrázek + popisek a teprve z této skupiny variabilní objekt. Zanořování pak bude (logicky) složitější: první poklepáním otevřete variabilní objekt (a můžete přepínat stavy). Druhým poklepáním otevřete skupinu a můžete pracovat s objekty uvnitř.

Typografie

Přidali jsme možnost vkládat typografické uvozovky pomocí kláves Alt + O a Alt + P. Můžete nově také vkládat seznamy: odrážky i číslované.