Verze 1.3.1 – podrobné článkové statistiky

V této verzi jsme přidali podrobné článkové statistiky. A taky přidali pár pohledů na statistiky stažení vydání.

Novinkou je možnost sledovat, zda vydání stahují noví čtenáři, nebo vracející se. Tato statistika má ještě třetí kategorii čtenářů, říkáme jim “vracející se zpět”. Představte si měsíčník a čtenáře X, který si jako první stáhl červnové číslo 6. U tohoto čísla je tedy veden jako “nový”. Později, jak vychází čísla 7, 8, 9…, tak pokud si je stáhne, bude už “vracející se”. Pokud si ale stáhne číslo 4, které vyšlo ještě dříve, než se vůbec stal čtenářem časopisu, bude u tohoto čísla evidován jako “vracející se zpět”.

Více napoví obrázek (čísla jsou zcela vymyšlená):

Statistiky stažení: noví versus vracející se čtenáři

Statistiky stažení: noví versus vracející se čtenáři

Pokud umíme určit, které vydání si kokrétní čtenář stáhl jako první, můžeme jít v této analýze ještě dál: tohoto čtenáře zařadíme do daného měsíce, kdy si poprvé (cokoli) stáhl. A takto jej zobrazíme u všech vydání, která si kdy později stáhl. Vznikne zajímavá mapa “stáří čtenářů”. V každém vydání se objeví noví čtenáři, kteří pak stahují jak následující, tak třeba i starší čísla:

Rozložení čtenářů podle toho, v kterém měsíci začali časopis stahovat

Rozložení čtenářů podle toho, v kterém měsíci začali časopis stahovat

Detailní článkové statistiky zase umí zobrazit zájem čtenářů o jednotlivé články. Nejen, že sledujeme, zda čtenář byl na daném článku (a měříme mu čas), sledujeme také, kam až v článku doroloval. U jednostránkových článku to je tedy vždy 100 %, ale u delších článků (je jedno, zda jsou stránkované, nebo plynule posouvané) už se čtenáři rozdělí do skupin, celkem jich je šest. Nejsvětlejší barvou jsou zobrazeni ti, kteří článkem vůbec nerolovali – tedy viděli jen jeho začátek. Další čtyři kategorie tvoří ti, kteří došli do méně než čtvrtiny, poloviny, tří čtvrtin, nebo těsně nedosáhli konce článku. Poslední kategorie (nejsytější barva) jsou pak ti, kteří dočetli až na konec.

Statistiky článků a kolik procent článku čtenáři dočetli

Statistiky článků a kolik procent článku čtenáři dočetli

Barevně označené řádky jsou ty článku, které vydavatel označí jako inzertní.

Dále umíme zobrazit celkové časy strávené nad jednotlivými články, i průměrné.

Více v příslušném článku v Knowledge Base.