Verze Triobo 3.0 – Undo, schránka, verzování…

Připravili jsme pro vás novou verzi editoru Triobo – a protože přináší spoustu přelomových novinek, rozhodli jsme se pojmenovat ji Triobo 3.0. Ode dneška tak můžete v našem webovém editoru používat funkce, které běžně znáte jen z desktopových aplikací, jako je možnost vrátit poslední krok zpět (Undo), nebo používat schránku pro kopírování a přenášení libovolných objektů.

V tomto příspěvku vám představíme ve stručnosti všechny novinky:

 • Undo / redo – můžete se vracet zpět a případně znovu dopředu. K dispozici jsou klávesové zkratky Ctrl + Z a Ctrl + Shift + Z (uživatelé OS X použijí “svoje” zkratka Cmd + Z a Cmd + Shift + Z)
 • Práce se schránkou – libovolný objekt (či skupinu) můžete zkopírovat nebo vyjmout do schránky a následně kamkoli vložit. Doslova kamkoli: na stejnou stránku, na jinou stránku, do jiného článku, do jiného vydání. Dokonce můžete objekt vložit dovnitř skupiny (nebo naopak takto objekt ze skupiny vyjmout ven). Používat můžete známé zkratky Ctrl + C, Ctrl + X a Ctrl + V (na OS X opět použijte klávesu Cmd)
 • Verzování – kdykoli článek uložíte (Ctrl + S, na OS X samozřejmě Cmd + S), založí se nová verze. Můžete se tak později vrátit ke starší verzi. Verze se průběžně automaticky promazávají: v první minutě zůstávají všechny, v první hodině každou minutu nejvýše jedna, v prvním dni každou hodinu nejvýše jedna a dále každý den zůstává jedna verze, a to až po deset dní.
 • Pořadí objektů – pokud na tlačítko pro změnu pořadí objektu klepnete s klávesou Shift, bude objekt přesunut úplně dopředu nebo úplně dozadu. Klávesové zkratky Ctrl + šipka nahoru/dolů jsou také rozšířeny o možnost Ctrl + Shift + šipka nahoru/dolů. (Na systémech OS X používejte místo Ctrl klávesu Cmd.)
 • Práce s plovoucími obrázky – pokud máte v textu vložen plovoucí obrázek, můžete jen nyní pomocí šipek pro změnu pořadí posouvat nahoru a dolů v textu. Klávesou Del jej můžete odstranit
 • Plovoucí obrázky nově mohou obsahovat akci “Na dotek”
 • Pravítka jsou nyní stále viditelná
 • Pokud potřebujete vybrat objekt, který je překrytý jiným, držte klávesu Ctrl (na OS X Cmd) a můžete postupně vybírat spodnější a spodnější objekty. Pokud chcete s objektem pohnout, postupujte takto: předpokládejme, že máte označený horní objekt. Stiskněte a držte Ctrl (Cmd), klepněte a držte tlačítko myši stisknuté – došlo k označení spodního objektu – a zatímco máte tlačítko myši stále stisknuté, můžete objektem myší pohybovat.
 • Galerie fotografií nyní vedle popisu fotografie umožňují nadefinovat i nadpis fotografie. V nastavení článku pak můžete nezávisle nadefinovat styl použitý pro nadpisy a styl použitý pro popisy.
 • V nastavení článku můžete ovlivnit chování na tabletech: zákaz zoomování a možnost obnovit pozici v článku tam, kde čtenář článek naposledy opustil. Připravujeme také další funkce, které už v nastavení vidíte, ale které budou vyžadovat novou verzi čtečky (právě ji finalizujeme, ještě pár dní vydržte)
 • Nově se při spuštění zvuku tlačítkem (ať už výchozím, nebo vlastním nakresleným tlačítkem) vypnou veškeré ostatní zvuky na stránce
 • Rámec videa se nyní vždy upraví podle poměru stran videa. Navíc jsou k dispozici tlačítka 1:1 a 1:1 HD, která nastaví velikost rámce podle zdroje videa (případně na poloviční rozměry, aby video bylo v HD rozlišení pro displeje retina). Nově se také při generování náhledu videa automaticky použije obrázek, který jste nastavili jako “před videem” (poster)
 • Táhla objektů jsou nově vždy nad všemi objekty, byť je objekt samotný překryt
 • Při práci s objekty uvnitř skupiny veškeré ostatní objekty mimo tuto skupinu nebrání v práci, byť jsou vpředu – lze myší klikat skrz ně.