Verze 2.1.1 – Spolupráce více uživatelů

Triobo je od počátku vyvíjeno jako cloudová služba, je tedy samozřejmostí, že se systémem můžete pracovat kdykoli odkudkoli. Více spolupracujících grafiků tak vůbec nemusí sedět v jedné místnosti, ale mohou být rozmístěni doslova po celém světě. Tato verze zlepšuje koordinaci jejich práce.

V této souvislosti se změnilo chování při změně vlastností souvisejících s jednotlivým článkem a s celým vydání. Zatímco vše, co se týká otevřeného článku, bude uloženo až při stisku “Uložit”, tak vše, co souvisí celým vydáním, bude provedeno ihned.

Na tlačítko “Uložit” se tak uloží:

  • vlastnosti jednotlivých objektů v právě otevřeném rozložení článku
  • nastavení rozložení (vlastnosti galerie, pozadí stránky)

Ihned (při uzavření příslušného dialogu) se projeví:

  • změny v barevné paletě
  • změny stylů
  • nastavení celého vydání

Změny související s celým vydáním (barevná palety, styly, nastavení) se také ihned projeví všem uživatelům, kteří mají otevřený jakýkoli jiný článek tohoto vydání.

Příklad: uživatel 1 má otevřený článek A, uživatel 2 má otevřený článek B, oba tyto články patří do stejného vydání.

Situace: uživatel A změnil paletu barev (přidal barvu, změnil nastavení barvy…). Uživatel B při příštím otevření dialogu pro výběr barvy už uvidí novou paletu.

Situace: uživatel A změnil nastavení stylu Nadpis z červeného na modrý text. Uživatel B uvidí, že se nadpis v jeho článku také přebarví.

Situace: uživatel A nastaví globálně pozadí stránky na žlutou. Pokud článek 2 také používá globální nastavení, projeví se nastavení pozadí také ihned.

Více uživatelů v jednom článku

Informaci o tom, že článek má otevřený jiný uživatel, vidíte ihned v přehledu článků (ikona “panáček” je aktivována, při najetí myši se ukáže jméno). Pokud se pokusíte takový článek otevřít, objeví se upozornění, že s článkem pracuje jiný uživatel. Článek můžete otevřít v režimu “Jen pro čtení”, aniž byste narušili práci druhého uživatele. Můžete ale také vynutit vstup do článku: tím dojde k okamžitému “vyhození” původního uživatele z článku pryč (aniž by měl možnost uložit své změny).

Vícejazyčné publikace

Od této verze také může jedna publikace obsahovat několik jazykových verzí vydání. Každému vydání pak nastavíte, v kterém jazyce se má zobravovat (jedno vydání se může zobrazovat i ve více jazycích). Pro podporu této funkce je nutné mít novější verzi čtečky. Chcete-li vícejazyčné verze využít, kontaktujte prosím tým Triobo.