Verze 2.1.2 – Nová správa stylů

Po úpravě správy barev (verze 2.1) jsme zapracovali i na správě stylů. Hodí se připomenout, že styly jsou společné pro celé vydání, proto pokud změníte styly v jednom článku, bude změna mít vliv i na ostatní.

Nově při výběru stylu uvidíte tlačítko Spravovat styly. V levé části vidíte seznam dostupných stylů – vždy je zde výchozí styl [default]. Z něj všechny styly dědí nastavení, proto je vhodné základní nastavení stylu (výchozí font, barva, velikost) provést právě v tomto výchozím stylu.

Další styly pak přidáte tlačítkem +. Můžete nastavovat veškerá odstavcová formátování (ta nenastavená se budou dědit z výchozího stylu). Pod nastavením ihned vidíte ukázku formátování.

Pomocí šipek nahoru a dolů můžete měnit pořadí stylů. Pamatujte, že výchozí styl má klávesovou zkratku Alt + 0, a prvních devět vámi nadefinovaných stylů má klávesové zkratky Alt + 1 až Alt + 9 (vše na numerické části klávesnice).

Pokud se rozhodnete styl smazat, zeptá se vás Triobo, za jaký styl se má text nahradit. Po potvrzení a po uložení dialogu Správa stylů dojde k nahrazení smazaných stylů za ty, které jste zvolili – a to u všech článků daného vydání.